Pytania i odpowiedzi

 1. Na czym polega adopcja na odległość?
   Adopcja na odległość polega na wsparciu materialnym i duchowym konkretnego dziecka. Pieniądze uzyskane od Darczyńców są w całości przeznaczane na opiekę nad dziećmi, tj. na edukację, leki, żywność, itd. Adopcja na odległość daje dziecku w przyszłości możliwość wyjścia z kręgu biedy i ubóstwa, oraz znalezienie przez niego pracy.
 2. Kto może podjąć adopcję na odległość?
   Zaadoptować dziecko na odległość mogą: rodziny, osoby indywidualne, grupy osób (np. wspólnoty, klasy szkolne), firmy, instytucje i inne organizacje.
 3. Jaka jest procedura adopcji dziecka z Laare?
  W pierwszej kolejności należy skontaktować się z koordynatorem projektu, aby upewnić się, że dziecko przydzielone do grupy oczekujących na adopcję nie zostało już zaadoptowane. Następnym krokiem jest uzupełnienie elektronicznej deklaracji adopcji, po poprawnym wypełnieniu ostatnim etapem jest potwierdzenie dokonania adopcji po przez pobranie i wypełnienie deklaracji adopcji na odległość z pliku WORD, bądź PDF i wysłanie jej do Fundacji e-mailem lub tradycyjną pocztą.
 4. Jaka jest procedura adopcji dziecka z Kaburugi?
  Chwilowo jest prowadzona tylko jedna forma adopcji dziecka z Kaburugi – adopcja bezimienna. Osoby chętne zaadoptowania dziecka z Centrum Księdza Orione w Kaburugi powinny uzupełnić elektroniczną deklarację adopcji, a po poprawnym wypełnieniu potwierdzić dokonanie adopcji po przez pobranie i wypełnienie deklaracji adopcji na odległość z pliku WORD, bądź PDF i wysłać ją do Fundacji e-mailem lub tradycyjną pocztą.
 5. Jakie są formy adopcji?
  Istnieją dwie formy adopcji:
  adopcja imienna – Darczyńca sam wybiera dziecko, które chce zaadoptować;
  adopcja bezimienna – W tym przypadku wybór dziecka do adopcji dokonywany jest przez Kenijską placówkę, która wybiera dziecko potrzebujące pilnego wsparcia.
 6. Jaki jest czas trwania adopcji?
  Długość okresu adopcji określa w deklaracji Darczyńca. Czas trwania adopcji może być określony np. półroczny, roczny, bądź też bezterminowy.
 7. Jaki jest koszt adopcji dziecka?
   Miesięczny koszt adopcji wynosi 70 zł. Kwota darowizny jest przekazywana w całości dla placówki misyjnej w Kenii. Przekazane wpłaty na adopcję można odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym.
 8. Czy można dziecku przekazać dodatkową kwotę pieniężna?
  Tak. O tym fakcie należy poinformować Fundację. Dodatkowa darowizna może nie mieć wskazanego celu – zostanie z niej sfinansowana potrzeba dziecka zaobserwowana przez placówkę w Kenii np. zakup przyborów szkolnych, bądź też Darczyńca może wskazać konkretny cel np. zakup ubrań, butów itd.
 9. Czy rodzić adopcyjny otrzymuje informacje o zaadoptowanym dziecku?
  Tak. Należy mieć na względzie ograniczenia w dostępie do Internetu w palcówkach w Kenii. W miarę upływu czasu i możliwości placówki rodzic adopcyjny otrzymuje drogą mailową informację z opisem dziecka, aktualne zdjęcie, skany opłat, dzienniczka, list, czy też pocztówkę wykonaną przez zaadoptowane dziecko.
 10. Czy można do dziecka wysłać list, bądź też paczkę?
  Listy można wysyłać na adres placówki w Kenii, z dopiskiem dziecka do którego ma trafić. Można przesłać paczkę z rzeczami dla dziecka bezpośrednio do misji Laare ale należy zwrócić uwagę na to że jedynie paczki o wadze do 1 kilograma nie wymagają dodatkowej opłaty przy odbiorze, zaś paczki powyżej 1 kilograma wymagają dodatkowo przesłania 20 euro na konto fundacji z dopiskiem „na opłatę za paczkę”, aby Siostra Alicja mogła pokryć koszty odbioru.
 11. Czy można zrezygnować z podjętej adopcji w trakcie jej trwania?
  Tak. W takim przypadku należy skontaktować się z Fundacją. Dziecko, które traci rodzica adopcyjnego trafia powtórnie do adopcji. Należy przy tym mieć na względzie, aby decyzja o adopcji dziecka była przemyślana. Wcześniejsza rezygnacja z adopcji często rani dziecko.