1% podatku na misje

Wystarczy poświęcić chwilę i wpisać w roczne zeznanie podatkowe (deklaracja PIT) kilka danych, aby przekazać część swojego podatku dla placówek misyjnych.

Numer KRS Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro: 0000282796

Cel szczegółowy 1%: Laare, Kaburugi lub Nchiru